Atlasus to my. Razem zmieniamy nieuporządkowane dane w użyteczne informacje po to, by lepiej zrozumieć świat.

Atlasus to LUDZIE. Z różnorodności budujemy monolit zespołu.

Razem każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze rozwiązania budowały lepszą przyszłość, w której nasi klienci mogą bezpieczniej, sprawniej funkcjonować, zwiększa się niezależność od zmian i warunków otoczenia, wzrasta jakość życia ludzi. Każdy z nas jest ważną częścią Atlasusa.

Atlasus to ROZWIĄZANIA, PRODUKTY, USŁUGI. Z chaosu nieuporządkowanych danych budujemy spójny obraz tworzący wartościową informację.

Każde rozwiązanie, produkt, usługa jest wynikiem naszej współpracy, połączenia naszych cech i umiejętności. Naszym zaangażowaniem inspirujemy siebie nawzajem do realizacji coraz ambitniejszych celów i tworzenia znaczących rzeczy. Naszą perspektywą jest nasza droga do doskonałości, która będąc podróżą pełną przygód nadaje sens naszym działaniom.

Nasze motto: Zobaczyć, Zrozumieć, Przewidzieć.

Nasze wartości: Samoświadomość, Jedność, Poczucie celu.

Nasze wartości są odpowiedzią na najważniejsze pytania jakie powinniśmy sobie postawić – są naszym RDZENIEM, są widoczne w naszych działaniach, wyborach i codziennej pracy. Najbardziej wymowną deklaracją naszej postawy jest przykład jaki dajemy.

Samoświadomość

Z nieuświadomionej wiedzy płynącej z doświadczania życia budujemy naszą samoświadomość, naszą znajomość siebie, wiedzę o nas samych, która jest dla nas punktem startu do własnego rozwoju i doskonalenia się.

Jacy jesteśmy:

Jesteśmy świadomi siebie. Uważni na siebie pragniemy zrozumieć samych siebie, jak działamy, jak myślimy, co mówimy, jak mówimy, jaki mamy wpływ na innych i oddajemy temu nasze skupienie. Stajemy się uważnymi obserwatorami. Nasza samoświadomość pozwala nas widzieć takimi jakimi jesteśmy.

Jedność

Z różnorodnych indywidualnych matryc zbudowanych w oparciu o nasze doświadczenie, wiedzę, umiejętności tworzymy hologram wspólnych wartości zespołu, w którym w każdym elemencie zawartą mamy całość i tworzymy system wzajemnie skorelowanych części aby w harmonii odnaleźć efektywność zespołową.

Jacy jesteśmy:

Jesteśmy całością. W jedności odnajdujemy siłę. Nasz zespół to hologram. Każdy z nas jest mniejszą wersją całości, w której widoczne stają się nasze wartości.

Poczucie celu

Jesteśmy źródłem celu, matrycą która daje początek wszelkim działaniom dążącym do nadania sensu, ciągłego przesuwania granic naszych możliwości, osiągnięcia doskonałości i tworzenia wspaniałych rzeczy.

Jacy jesteśmy:

Pragniemy być coraz lepszymi. Dążymy do mistrzostwa. Pamiętamy o celu i sensie tego, czym się zajmujemy bo „temu, kto nie wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”. Działamy w kontekście celu – on wyznacza kierunek i punkt docelowy. Mamy poczucie, że nasza praca służy większemu dobru niż tylko nasze.