Renewables
Management

Zarządzanie
odnawialnymi źródłami energii

Elementem odgrywającym coraz większą rolę w rynku energii i bilansowania sieci stają się alternatywne źródła energii, a w tym – na dzień dzisiejszy – w szczególności farmy wiatrowe. Z jednej strony należy spodziewać się ich rosnącej roli w bilansowaniu sieci, ale z drugiej strony ich cechą jest zmienność generowanej energii w zależności od warunków pogodowych. Stanowią dodatkową zmienną w systemie elektroenergetycznym.

AI oraz uczenie maszynowe może pomóc w optymalizacji produkcji energii przez turbiny wiatrowe dzięki wiedzy o ich wcześniejszej wydajności, bilansie sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, zmianach prędkości i kierunku wiatru, prognozowaniu awaryjności lub koniecznych praz utrzymaniowych, a także dzięki skomunikowaniu z innymi farmami wiatrowymi.

Popularność baterii słonecznych i magazynów energii rośnie, w miarę jak spada ich cena. Wydaje się, że w przyszłości podstawowym źródłem energii elektrycznej stanie się generacja rozproszona – wytwarzanie energii w miejscu jej wykorzystania. Jeśli to nastąpi, sieci dystrybucyjne, z dziesiątkami tysięcy nowych źródeł energii i setkami-tysięcy kilometrów linii przesyłowych i dystrybucyjnych, staną się de facto systemem zapasowym samowystarczalnych energetycznie zakładów przemysłowych, budynków biurowych i domów mieszkalnych.