Z wykorzystaniem wyznaczających przyszłościowe trendy technologii, Atlasus rozwija platformę technologiczną nowej generacji – AXOS.

Według analityków rynku. trudno wyobrazić sobie coś, co „zmieniłoby wszystko” bardziej niż tania, potężna i wszechobecna Sztuczna Inteligencja (ang.: Artificial Intelligence – AI). W ostatnich latach miały miejsce trzy punkty zwrotne, które wywołały długo oczekiwane nadejście Sztucznej Inteligencji (SI):

tanie przetwarzanie równoległe + wielkie ilości danych + ulepszone algorytmy.

W szczególności, chociaż cyfrowe sieci neuronowe zostały wynalezione w latach 50., to musiało minąć kilkadziesiąt lat zanim informatycy nauczyli się opanowywać astronomicznie wielkie kombinatoryczne relacje pomiędzy milionami – lub setkami milionów – neuronów. Kluczem do sukcesu było zorganizowanie sieci neuronowych w spiętrzone warstwy.

Czym jest AXOS?

AXOS wykorzystuje potencjał wynikający z dużych zbiorów danych, inżynierii i analityki danych oraz sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu dostarczenia wyjątkowej wartości biznesowej w obszarze wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej.

AXOS wykorzystuje stos technologiczny:

diagram_axos2

Rola AXOS w procesie „od źródeł danych do wartości biznesowej”:

Korzyści AXOS

Zastosowanie AXOS prowadzi do dostarczania naszym klientom przełomowych korzyści związanych z:

 • produktywnością operacyjną,
 • elastycznością i skutecznością podejmowania decyzji,
 • odkrywaniem nowych możliwości i podejmowaniem nieszablonowych działań,
 • optymalizacją wykorzystania zasobów (zarówno fizycznych jak i energii), oraz
 • efektywnością świadczenia usług, ograniczeniem kosztów i generowania dochodów.

Główne obszary zastosowania AXOS u naszych klientów to:

Demand
Management

Zarządzanie
popytem/podażą

Renewables
Management

Zarządzanie
odnawialnymi źródłami energii

Asset Performance
Management

Zarządzanie
wydajnością infrastruktury

Przyszłość AXOS

Rozwój platformy AXOS jest efektem realizacji naszego motta: Zobaczyć, Zrozumieć, Przewidzieć oraz drogą do realizacji wizji i głównych celów:

 • lepszego zrozumienia otoczenia, rozwiązywanie problemów i zwiększenia produktywności ludzi, firm i społeczeństwa,
 • podpowiadanie nowych możliwości oraz zwiększenia pola wyboru i decyzji,
 • zwiększenie komfortu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi.

co, w przypadku tworzenia i wykorzystania przez AXOS synergii „AI + Energia”, przekłada się także na:

 • efektywniejsze wykorzystanie energii,
 • podniesienie jakości energii i pewności zasilania,
 • umożliwienie większego i sprawniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszanie negatywnego wpływu tradycyjnych źródeł energii na jakość życia,
 • tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej

w naszym najbliższym otoczeniu, regionie, kraju, … na ziemi.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) otwiera szerokie możliwości przed sektorem energii elektrycznej. AI będzie stopniowo stawać się „mózgiem” Smart Grid i Internetu Energii, kontrolującym przepływ energii elektrycznej od źródeł energii do milionów odbiorców (ludzi i firm) oraz pracę tysięcy urządzeń i setek tysięcy kilometrów linii w ramach sieci energetycznych. W efekcie może doprowadzić do powstania nowego świata, w którym produkcja, przesył i dystrybucja energii elektrycznej będą bliżej ich źródeł wytwarzania oraz będą automatycznie optymalizowane. Sieć przesyłowa oraz dystrybucyjna będzie bilansowana i konfigurowana bez konieczności ludzkiej interwencji, decyzje handlowe i operacyjne będą podejmowane w ciągu nanosekund, a odbiorcy końcowi będą mieli dostęp do taniej, czystej i dobrej jakościowo energii.