Artificial Intelligence & Energia

Dla tych, którzy chcą coś zmienić w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa, doskonałym miejscem na rozpoczęcie jest interfejs między dwoma spośród przełomowych technologii ogólnego zastosowania, tj. między sztuczną inteligencją (ang.: AI – Artificial Intelligence) a energią. Innowacje technologiczne drastycznie zmieniają sposób, w jaki myślimy o tych dwóch branżach, a ich integracja jest na wczesnym etapie.

Ich synergia może zmienić świat, tak jak nigdy tego nie oczekiwaliśmy. Każda z tych technologii jest już przygotowana na to, aby innowacyjni twórcy mogli tworzyć wspaniałe, przełomowe i pożyteczne rozwiązania i by mogli zostawić swój znak na ziemi.

Chociaż sztuczna inteligencja jest na stosunkowo wczesnym etapie wdrażania, jest już gotowa zrewolucjonizować sposób, w jaki produkujemy, dystrybuujemy i konsumujemy energię. Jednocześnie sztuczna inteligencja ogranicza również wpływ przemysłu na środowisko w czasie, gdy popyt stale rośnie, nasz portfel produkcji energii staje się coraz bardziej zróżnicowany, a my jesteśmy świadkami negatywnych konsekwencji wykorzystania paliw kopalnych dla różnorodności biologicznej , jakości powietrza i jakości życia na ziemi.

Aby rozwiązać nawarstwiające się problemy obecnych systemów transmisji i dystrybucji energii pojawiła się koncepcja tzw. Smart Grid (SG). Koncepcja ta ma w szczególności pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z coraz szarzej występującymi tzw. rozproszonymi źródłami energii (takimi jak ogniwa fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe), do których wykorzystania obecne sieci dystrybucji energii nie zostały pierwotnie zaprojektowane i zbudowane.

Koncepcja Smart Grid zakłada: „w pełni zautomatyzowaną sieć dostarczania energii, która monitoruje i kontroluje każdego konsumenta i węzeł, zapewniając dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej i informacji.”

Sztuczna inteligencja będzie mózgiem Smart Grid. Technologia AI będzie stale zbierać i syntetyzować przytłaczającą ilość danych z milionów inteligentnych czujników z całego obszaru objętego siecią, aby podejmować na czas decyzje dotyczące najlepszego przydzielania zasobów energetycznych. Dodatkowo, postępy dokonane dzięki algorytmom „głębokiego uczenia się” (czyli systemu, w którym maszyny uczą się samodzielnie z wzorców wykrywania i anomalii w dużych zestawach danych), zrewolucjonizują:

  • zarządzanie wydajnością elementów infrastruktury sieci oraz urządzeń po stronie odbiorców energii,
  • zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej po wszystkich stronach sieci (wytwórcy, dystrybutorzy, odbiorcy biznesowi i indywidualni).

W każdym segmencie łańcucha wartości, od produkcji energii aż do odbiorców końcowych, istnieje możliwość (jeśli nie potrzeba) zastosowania rozwiązań AI. Sztuczna inteligencja już wspiera przedsiębiorstwa energetyczne w:

  • lepszym prognozowaniu podaży i popytu,
  • bilansowaniu sieci w czasie rzeczywistym,
  • skracaniu przerw w dostawach prądu,
  • zwiększaniu efektywności wytwarzania oraz
  • w poprawie satysfakcji klientów.

Na podstawie:

  • Harvard Business Review, „How Artificial Intelligence Will Revolutionize the Energy Industry”, F.Wolfe
  • Indigo Advisory Group, „Artificial Intelligence in Energy and Utilities”, D. Groarke
  • McKinsey Global Institute „Artificial Intelligence – The Next Digital Frontier?”