Zmień z nami przyszłość. Zbuduj z nami platformę technologiczną AXOS.

Pamiętasz jak czytając Lema rozmyślałeś o tym jak można oszacować prawdopodobieństwo tego co się stanie w przyszłości?

Przyszłość to dla nas wkroczenie w nową fazę ewolucji technologicznej, to nowa era, początek „Trzeciej Fali Toflera”, którą charakteryzować będzie nie internet ludzi, ani nawet przedmiotów, lecz internet wszystkiego. Wiesz tyle o matematyce i statystyce, jakie dają ogromne możliwości oszacowania tego co stanie się w przyszłości. Masz możliwość stworzenia z nami systemów, które będą uczyły się same, jak poprawnie wykonać zadania.

Od kilkuset lat ważnymi motorami poprawy jakości życia ludzi i postępu gospodarczego były innowacje technologiczne (maszyna parowa, elektryczność, silnik spalinowy) zwane „technologiami ogólnego zastosowania”. Sztuczna inteligencja (AI – artifical intelligence) a zwłaszcza uczenie maszynowe (ML – machine learning), jest w naszych czasach najważniejszą technologią ogólnego zastosowania.

Fascynuje Ciebie wizja świata, w której autonomia maszyn skomunikowanych z internetem przejmuje funkcje ludzkie?

Zbuduj z nami platformę technologiczną AXOS, odkryj z nami klucze do nowej ery zawarte w IoT, Big Data, Data Science, AI (sztucznej inteligencji).